Jak mluvit se psem - díl 46 - Na začátku byla myšlenka

20. prosince 2012 v 11:02 | K.M.Valentová |  Jazyk "pejsků"
Pro mě poněkud zajímavé téma, jelikož jsem si již několikrát kladla otázku, proč se tolik odmítá teorie, že i u psů existuje jazyk či řeč. I když je to podle některých špatné ba dokonce nevhodné označení, stejně ho používám, jelikož jsme tato pojmenování dali "dorozumívacím" prostředkům my.

Připusťme si tedy, že na začátku všeho byla myšlenka, napadlo Vás už někdy proč si nepamatujete věci, z období kdy jste byli miminky? Ale ano, pamatujeme si je, ale v podobě myšlenek či nějaké "obrazové" projekce v mozku, kterou jsme tehdy užívali. Později byla tato forma svým způsobem zatracena a nahrazena, pro Nás, dokonalejší formou dorozumívání se, a to konkrétně řečí a jazykem. Můžeme si to lehce ověřit,když chceme vyjádřit nějakou vzpomínku nebo cokoli jiného, vždy se Nám v hlavě utvoří jakási myšlenka na to, kdy, kde a jak se něco stalo, teprve potom tuto myšlenku převedeme do podoby mluvené, a jelikož je tato forma primární, už si nejsme schopní vybavit tyto "obrazové" projekce. Naproti tomu stojí pes, vezměme si hlavně to, že jeho slovník je genetický dán, zatímco jazyk jako takový prochází stálým vývojem. Ještě bych chtěla podotknout, že v této oblasti jsem naprostým laikem. takže píši to, co si osobně myslím, což se nemusí shodovat s Vaším postojem k věci.

Jazyk a řeč

Jazyk je definován jako abstraktní systém ustálených dorozumívacích prostředků a pravidel, která určují jak správně tyto prostředky užívat, aby výsledkem komunikačního procesu byly smysluplné jazykové projevy.

Zatímco definice řeči zní takto: je to schopnost ČLOVĚKA užívat jazyk, je jeho konkrétní individualizací realizací, použitím v praxi, tedy při komunikaci. A také podstatně důležitá poznámka zní: schopnost osvojit si řeč má každý zdravý člověk kdekoli na světě...¨

Tak a nyní se chci zaměřit na to, proč by u psů nemohly být užívány tyto dva termíny, když si myslím, že body, uvedené níže splňují rovněž jako my.

Rysy jazyka
* je uložen v mozku, v paměti každého z Nás
* je to ucelený útvar systémové povahy mající své zásady
* je sociální, kolektivní
* je zdrojem pro vznik řeči
* nezávisí na existenci písma
Jestliže si každý z Nás přečte těchto pět bodů, popřípadě se nad významem zamyslí, dojde mu, že zde vlastně není nic co psům odporuje, tedy alespoň dle mého mínění. Pojďme si tedy jednotlivé body rozebrat více.

Jazyk je uložen v mozku, v paměti každého jedince
Raději jsem si ještě několikrát přečetla definici, abych se ve svém úsudku nemýlila, takže jsem nakonec vyvodila, že toto pravidlo psi splňují, nikdy neuslyšíme kombinaci zoufalého pištění a veselého štěkotu naráz nebo neuvidíme vrtění ocasem a pištění. Takže jejich jazyk má nějaká pravidla a domnívám se, že si této skutečnosti jsou vědomi. Jenže mě ještě mě napadá, oni nepoužívají ke komunikaci pouze "slova", zahrnuje celé jejich tělo, pro mne to ale stejně patří do jejich jazyku, tak jako my tvoříme souvislá souvětí či věty, oni je takto tvoří za pomocí verbální a neverbální komunikace, ale v jejich stylu!

Jazyk je ucelený útvar systémové povahy mající své zásady
Zásady bezpochyby má, co se týče ucelenosti zde také nemám co dodat a systémová povaha, podle toho co můžeme u psů vidět, si myslím, že systém také nechybí.

Jazyk je sociální a kolektivní
Zde bych spíše zmínila, že u psů je jazyk jeden, vrozený geneticky, a tento se dědí z generace na generaci, myslím si, že prochází vývojem stejně jako Nás, jenže to záleží na tom, zda tuto skutečnost někteří lidé chtějí vidět či ne. Psi žijící v České republice a psi žijící v Kanadě se vždy domluví.

Jazyk je zdrojem pro vznik řeči
Opět se raději vrátíme k definici toho, čím řeč je, z čehož mi následně vypývá, že pes je schopný realizovat svou myšlenku, je schopný použít svůj jazyk v komunikaci, a to kupříkladu tím, že do Nás šťouchne packou, protože vyžaduje pozornost, ale přeci toto je jeho způsob vyjadřování toto je tedy jeho JAZYK. Další podstatnou poznámkou je, že každý zdravý člověk na planetě je schopný jazyk i řeč aktivně užívat. Nevím tedy, ale tak se mi zdá, že se to netýká pouze lidí.

Nezávisí na existenci písma
Dobře, pak si tedy páni nahoře trošku protiřečí, většina uvedených aspektů napovídá tomu, že pes má vrozené a stále se vyvíjející komunikační prostředky, které bychom mohli nazvat řečí i jazykem, bohužel se však neshodují s tím Naším, ale to přeci neznamená, že je nemají, pouze se liší jejich způsobem vyjádření. Pro mě je jazyk a řeč pouhým lidským pojmenováním, toho jak se dorozumíváme my, lidé.

Nakonec jestliže jsem na začátku uvedla termín "obrazová" projekce v mozku. Existuje ještě jedna teorie, která uvádí, že pes používá i tuto formu, k řekněme "přehrávání" kupříkladu vzpomínek.

Já jsem na základě svých zkušeností a pozorování přesvědčená, že pes skutečně jazykem i řečí disponuje, ovšem jinak než my, přesto tento termín budu užívat nadále, a žádné vědecké pokusy vyvrátit toto tvrzení a udržet tak člověka na vrcholku pomyslné pyramidy, mě v tomto nepřesvědčí, jelikož kolikrát se už vlastně mýlili a kolikrát se pokoušeli člověka oklamat?

Možná je pes mnohem dokonalejší stvoření, než soudíme a i v těch nejhloupější očích se skrývá překvapivá moudrost, která čeká na příležitost prokázat co je zač!
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama